V pátek 6. 5. 2022 jsme společně s rodiči oslavili Den maminek. Děti se těšily, jak předvedou, co se naučily. Besídka probíhala v nedaleké kavárně „Skalice Cafe“. Krátké pásmo písniček, básniček, tanečků, bylo celé věnované maminkám. Závěr besídky patřil rozdáváním vlastnoručně vyrobených dárečkům a kytiček maminkám. Za krásné, milé vystoupení, získaly potlesk a slova chvály, od samotných maminek, babiček, tatínků, dědečků, ale také od paní učitelek. Závěr byl věnován pasováním předškoláků na školáky. Děti byly malinko nervózní, zda projdou zkouškou, ale všechny dokázaly bravurně odpovědět na vylosovanou otázku, která jim umožnila přejít k pasování a od daného okamžiku se již staly všechny školáky. Na památku na školkovská léta jim byla předaná knížka s věnováním. Děkujeme moc kavárně Skalice Cafe, za propůjčení prostorů a rodičům za jejich účast.