Veřejné zakázky

Základní škola a mateřská škola zadává veřejnou zakázku na vybudování šaten v budově školy.