o nás

Budova základní a mateřské školy se nachází v příměstské části Frýdku – Místku – ve Skalici. Je školou tzv. rodinného typu, která využívá všech místních výhod – krásné přírodní okolí, blízkost lesa, velké školní zahrady s hracími prvky, tartanové hřiště, k vytvoření příjemného prostředí a pohody při společné práci dětí, pedagogů a ostatních pracovníků školy. Má výbornou dostupnost pro místní děti. V blízkosti školy jsou také autobusové zastávky pro děti ze vzdálenějších částí obce. V základní škole je pět ročníků v samostatných třídách.  K výuce kromě tříd využíváme i chodbu, hernu a pergolu na školní zahradě a také prostory zahrady s vyvýšenými záhony. Na vysoké úrovni je také technické vybavení. Ve výuce mají učitelé i žáci k dispozici tablety, notebooky, dataprojektory a interaktivní tabuli. Jedna třída a jedno oddělení MŠ jsou navíc vybaveny multifunkčními minikatedrami. Pro potřeby výuky má škola také 3D tiskárnu. Vedeme děti i žáky ke vzájemné spolupráci, využíváme prvků Montessori školy a prožitkového učení napříč předměty. Součástí školy je moderní školní jídelna, tři oddělení mateřské školy v budově školy a školní družina se dvěma odděleními v samostatné budově v bezprostřední blízkosti školy.