Jídelní lístek

Jídelníčky tvoří a zpracovává: Zdeňka Kaduchová, vedoucí kuchařka
Na tvorbě se podílí: Eva Opělová, kuchařka
Schvaluje: Mgr. Denisa Rožnovská Rojíčková, ředitelka školy