SRPŠ

Vážení rodiče,

na naší škole byl založen Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Frýdek-Místek – Skalice.
Spolek funguje od začátku školního roku 2019/2020 a jeho cílem je, stručně řečeno, podpora dětí a školy, např. formou pomoci žákům drobnými finančními příspěvky na doplatky jízdného na školních akcích, organizace vlastních aktivit pro děti a pomoc škole při organizaci jejích akcí, zlepšení komunikace mezi rodiči a školou apod. Výše uvedené jsou pouze obecné návrhy. Program a konkrétní náplň činnosti spolku není striktně dána a je otevřena invenci všech rodičů.
Členem SRPŠ je vždy jeden z rodičů dítěte na základě uhrazení členského příspěvku – viz aktuality. Na konci školního roku bude zveřejněna výroční zpráva s přehledem hospodaření spolku.
Rodiče se jako členové SRPŠ mohou zapojit do rozhodování spolku v rámci členské schůze, spojené vždy s třídními schůzkami.
Výkonný orgán spolku tvoří momentálně jeho zakladatelé: paní Vašinková, Hrivňáková a Indrstová.

Stanovy spolku: viz sekci dokumenty

Číslo účtu: 2601683950/2010

E-mail: srps.skalice@volny.cz