Školní jídelna
Vymezení výrobní činnosti a úkolů výrobce
Výrobce: Základní škola a mateřská škola Frýdek–Místek–Skalice 192
IČO: 75029782
Název provozovny: Stravovací zařízení
Sídlo provozovny: Frýdek–Místek, Skalice 192, 738 01
Oblast výrobní činnosti: stravovací služby pro děti MŠ, žáky ZŠ (školní stravování) a zaměstnance ZŠ (závodní stravování)
Výrobní činnost: 1.výroba teplých pokrmů
2.výroba studených pokrmů
Průměrná výroba: 135 porcí pokrmů denně
Rozsah výroby: * snídaně ( teplý nápoj, pečivo, přílohy)
  * obědy – polévka a hlavní pokrm ( 1 druh )
– výrobky studené kuchyně (zeleninové saláty…)
– nápoje, dezerty
  * svačinky (teplý nápoj, pečivo, přílohy)
Sortiment: sortiment pokrmů teplé a studené kuchyně, výroba je zajišťována podle receptur teplých pokrmů a receptur studených pokrmů pro školní stravování
Pitný režim: stravovací zařízení připravuje „pitný režim“ pro děti v MŠ, žáky ZŠ a odpoledne pro školní družinu
Struktura systému: výroba pokrmů byla rozčleněna podle jednotlivých technologických úseků výroby zahrnující jednotlivé kroky od příjmu surovin až po výdej pokrmů
Ceny stravného
3 – 6 let 7 let
polodenní strava 36,- Kč 44,- Kč
  celodenní strava 45,- Kč 55,- Kč
ZŠ: I. stupeň 32,- Kč
  II. stupeň 34,- Kč
Cizí strávníci: oběd 80,- Kč

Odhlašování stravy se provádí do 6:00 hodin

e-mailem: sj.skalice@seznam.cz
telefonicky: 558 659 017
SMS: 775 878 578
O*Novák Petr*8.9.-12.9 O-odhlášení, P-přihlášení

Neodhlášený oběd si můžete 1. den nemoci vyzvednout do jídlonosičů.
Na dotované obědy (je za cenu finančního limitu) 2. den nemoci není nárok.
Neodhlášené obědy se uhradí v plné výši, tzn. se mzdovým a nákladovým příplatkem.
MŠ 17+8+45=70
ZŠ  17+8+32=57
17+8+34=59 (5. ročník)