Kontakty

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192, příspěvková organizace

Adresa:
Skalice 192
738 01 SKALICE
ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 75029782
Číslo účtu: 181 985 880/0300

Základní škola

Telefon:
Ředitelna: 558 659 026
úřední hodiny dle domluvy
Sekretariát: 775 878 577
úřední hodiny: úterý 12:00-15:15, středa 7:00-12:00, ostatní dny dle domluvy

Kabinet učitelek: 558 668 510
úřední hodiny dle domluvy

E-mail:
zs.skalice@skolaskalice.cz
zs.zastupce@skolaskalice.cz
sekretariat@skolaskalice.cz

ID datové schránky: 6pvmc7e

Ředitelka školy, výchovný poradce: Mgr. Denisa Rožnovská Rojíčková

                  e-mail: zs.skalice@skolaskalice.cz
                  telefon: 603 116 659

Třídní učitelka 1. ročníku: Mgr. Dagmar Lokayová
Zástupkyně ředitelky školy, preventista patologických jevů a třídní učitelka 2. ročníku:
Mgr. Nikola Alfery Kovalová

                  e-mail: zs.zastupce@skolaskalice.cz
                  telefon: 725 475 303

Třídní učitelka 3. ročníku: Ing. Mgr. Zdeňka Mojdlová
Třídní učitelka 4. ročníku: Mgr. Jana Koziorková
Speciální pedagog a třídní učitelka 5. ročníku: Mgr. Markéta Václavíková
Školní asistentka pro ZŠ: Ivana Žižková, DiS
AP: Bc. Tereza Kulštejnová
Administrativní pracovnice: Dana Skotnicová 775 878 577

Mateřská škola

Telefon:
Sovičky: 775 878 579
Zajíčci: 775 878 559
Veverky: 775 878 583
úřední hodiny dle domluvy

E-mail:
ms.skalice@skolaskalice.cz
ms.sovicky@skolaskalice.cz
ms.zajicci@skolaskalice.cz
ms.veverky@skolaskalice.cz

Učitelka MŠ – Veverky: Bc. Daniela Kejdanová
Učitelka MŠ – Veverky: Bc. Marie Baďurová
Učitelka MŠ – Zajíčci:
Martina Šmýrová Štefánková
Učitelka MŠ – Zajíčci: Kamila Pistovčáková
Učitelka MŠ – Sovičky: Jarmila Štveráková
Zástupkyně ředitelky školy pro MŠ a speciální pedagog – Sovičky: Bc. Jana Válková
Školní asistentka pro MŠ: Mgr. Eva Filipcová

 

Školní družina

Telefon: 775 878 582
Vychovatelka ŠD: Martina Šimková
Vychovatelka ŠD: Bc. Barbora Sedláčková
Vychovatelka ŠD: Bc. Marie Mazáková MD

Školní jídelna

Telefon: 558 659 017, 775 878 578
E-mail: sj.skalice@seznam.cz
Vedoucí školní jídelny: Zdeňka Kaduchová
Kuchařka: Eva Opělová
Pomocná kuchařka: Brigita Teprová

Provozní zaměstnanci

Údržbář: Alois Drozd
Uklízečka: Marcela Šimíková
Uklízečka: Dagmar Drozdová
Uklízečka: Kateřina Roháčková