Kontakty

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192, příspěvková organizace

Adresa:
Skalice 192
738 01 SKALICE
ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 75029782
Číslo účtu: 181 985 880/0300

Základní škola

Telefon:
Ředitelna: 558 659 026
Sekretariát: 775 878 577

úřední hodiny pro veřejnost: 
úterý 6:00–12:00
čtvrtek 14:00–18:00
v ostatních dnech dle individuální telefonické domluvy

Kabinet učitelek: 558 668 510

E-mail:
zs.skalice@skolaskalice.cz
sekretariat@skolaskalice.cz

ID datové schránky: 6pvmc7e

Ředitelka školy: Mgr. Denisa Rožnovská Rojíčková 603 116 659
Zástupkyně ředitelky školy a třídní učitelka 1. ročníku:
Mgr. Nikola Kovalová 725 475 303
Třídní učitelka 2. ročníku:
Ing. Mgr. Zdeňka Mojdlová
Třídní učitelka 3. ročníku: Mgr. Jana Koziorková
Třídní učitelka 4. ročníku: Mgr. Markéta Václavíková
Třídní učitelka 5. ročníku: Mgr. Eva Filipcová
Učitelka VV v 5.ročníku a PČ v 1. ročníku: Martina Šimková
Administrativní pracovnice: Dana Skotnicová 775 878 577

Mateřská škola

Telefon:
Sovičky: 775 878 579
Zajíčci: 775 878 559
Veverky: 775 878 583

E-mail:
ms.skalice@skolaskalice.cz
ms.sovicky@skolaskalice.cz
ms.zajicci@skolaskalice.cz

Učitelka MŠ – Veverky: Bc. Marie Baďurová
Učitelka MŠ – Veverky: Kamila Pistovčáková
Učitelka MŠ – Zajíčci:
Daniela Pospěchová
Učitelka MŠ – Zajíčci: Martina Šmýrová Štefánková
Učitelka MŠ – Sovičky: Bc. Daniela Kejdanová
Zástupkyně ředitelky školy pro MŠ – Sovičky: Bc. Jana Válková
Asistentka pedagoga: Ivana Žižková, DiS.

 

Školní družina

Telefon: 775 878 582
Vychovatelka ŠD: Martina Šimková
Vychovatelka ŠD: Bc. Barbora Sedláčková
Vychovatelka ŠD: Bc. Marie Mazáková MD

Školní jídelna

Telefon: 558 659 017, 775 878 578
E-mail: sj.skalice@seznam.cz
Vedoucí školní jídelny: Zdeňka Kaduchová
Kuchařka: Eva Opělová
Pomocná kuchařka: Taťána Jašíčková

Provozní zaměstnanci

Údržbář: Alois Drozd
Uklízečka: Marcela Šimíková
Uklízečka: Dagmar Drozdová