poradenské pracoviště

“V síle sdílení se rodí nejen odlehčení, ale i síla pro překonání všech starostí.”

Naše poradenské pracoviště se zaměřuje na celkový rozvoj žáků, jejich osobnostní růst a sociální adaptaci. Poskytujeme individuální poradenství a podporu žákům s různými potřebami, jako jsou sociální problémy či učební nebo emocionální obtíže.

Důležitými partnery jsou pro nás rodiče. Poskytujeme jim informace a rady ohledně výchovy a vzdělávání jejich dětí. Pomáháme s řešením různých rodinných výzev, jako je například nedostatečný školní prospěch, problémy s chováním nebo komunikací se školou.

Spolupracujeme také s učiteli, abychom jim poskytli odbornou podporu při pedagogické práci s žáky. Nabízíme konzultace ohledně vhodných metod výuky pro specifické skupiny žáků a pomáháme při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů.

Činnost ŠPP na naší škole zajišťuje:

Výchovný poradce:        Mgr. Denisa Rožnovská Rojíčková

e-mail: zs.skalice@skolaskalice.cz

telefon: 603 116 659

Metodik prevence:         Mgr. Nikola Alfery Kovalová

e-mail: zs.zastupce@skolaskalice.cz

telefon: 725 475 303

Speciální pedagog pro ZŠ:      Mgr. Markéta Václavíková

  telefon: 558 668 510

Speciální pedagog pro MŠ:       Bc. Jana Válková

  e-mail: ms.sovicky@skolaskalice.cz

  telefon: 775 878 579

Logopedická prevence:             Mgr. Eva Filipcová

  telefon: 775 878 579

Schránka důvěry
Trápí tě nějaký vážný nebo zdánlivě nedůležitý problém a nemáš odvahu obrátit se na třídního učitele, vedení školy, výchovnou poradkyni nebo metodika prevence osobně? V tomto případě využij schránku důvěry. Můžeš tak napsat o problému, o kterém se stydíš či bojíš napsat, případně nemáš nikoho, komu se můžeš svěřit. Neboj se napsat své připomínky, dotazy, náměty či bolístky. Není nutné podepisovat se, sdělení může zůstat anonymní, je to na tobě. Pokud nám ale poskytneš své jméno, budeme ti moci odpovědět. Pro lepší řešení problému ho prosím popiš co nejpodrobněji. Vzkaz bude po odeslání doručen metodikovi prevence, který se určitě pokusí zajistit veškerou potřebnou pomoc.
Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.