Sponzorování školy

Vážení rodiče a přátelé školy,

v podmínkách trvalého rozvoje školy si velice vážíme každé podpory, která nám je poskytnuta. My se rovněž maximálně snažíme získat podporu pro naplňování dlouhodobého záměru školy formou hospodárného využívání rozpočtu organizace a získávání vhodných dotačních programů.

Pokud najde někdo z vás ochotu a možnost nás podpořit, budeme velmi potěšeni.

Je možné sponzorovat školu z hlediska odpočtu na daních?

Ano. Školu sponzorovat lze. Naše škola bude vděčná za jakýkoli dar, který pomůže zpříjemnit prostředí školy, zkvalitnit výuku a celkově zlepšit prostředí, kde naše děti tráví tolik času.

K čemu škola smí sponzorský dar využít? 

Sponzorské dary budou použity na zajištění základní činnosti školy, např. nákup vybavení do tříd ZŠ a MŠ, tělocvičny, školního hřiště či družiny. Za sponzorské dary lze pořídit nábytek, výtvarné vybavení, učební pomůcky pro žáky školy či hračky pro děti mateřské školy. Konkrétně např. interaktivní tabule, multidotykové panely, počítače, nové dresy, knihy apod.

Dar sponzora nikdy nebude využit k hrazení osobních nákladů zaměstnanců (mzdy, odměny atd.).

Jaké jsou podmínky pro sponzorování školy? 

Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu stanovuje odlišné podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty (s.r.o., a.s., apod.). Fyzické osoby – hodnota daru minimálně 1.000 Kč – maximálně možné uplatnit slevu 10 % ze základu daně. Právnické osoby – hodnota daru minimálně 2.000 Kč – maximálně možné uplatnit slevu 5 % ze základu daně.

Jak je to se zaměstnanci? Mohou též uplatnit daňový odpočet?

Ano, i zaměstnancům je odečtena sleva na dani. Pro získání daňové slevy je třeba předložit v lednu následujícího roku darovací smlouvu o poskytnutí daru škole. Zaměstnavatel provádějící roční daňové vyúčtování vrátí zaměstnanci přeplatek na dani většinou s únorovou nebo březnovou výplatou. Pokud si zaměstnanec vyhotovuje vlastní daňové přiznání, provede si vyúčtování sám v rámci tohoto daňového přiznání. Jestliže zaměstnanec vyplňuje daňové přiznání sám, odečte si položku daru v rámci svého daňového přiznání.

Je možné poskytnout dar pro konkrétní účel?

Ano. Se školou můžete uzavřít jednoduchou darovací smlouvu, která Vám slouží jako doklad, který je třeba k odečtu z daní. Jestliže ve smlouvě zmíníte účel použití daru, škola se touto smlouvou zavazuje, že dar bude použit na věc, která je předmětem smlouvy.

Co může škola nabídnout zpět?

Zveřejnění na webových stránkách www.skola-skalice.cz a ve školních prostorách nebo dle dohody.

Vaší podpory si velmi vážíme.

V případě vašeho zájmu o sponzorský dar nás neváhejte kontaktovat.

Předem děkujeme