Školská rada

Na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zřizovatel zřizuje při základních školách školskou radu.

Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, přičemž je funkční období jejich členů tři roky.

Třetinu členů školské rady jmenuje magistrát města, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Do školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192, příspěvková organizace, byli pro období 2021–2024 zvoleni nebo jmenováni za:

       • zřizovatele: Ing. Jiří Adámek, Renata Bednářová
       • zákonné zástupce nezletilých žáků: Mgr. Petra Vašinková – předseda, Ing. Lenka Hrivňáková
       • pedagogické pracovníky: Mgr. Nikola Kovalová, Mgr. Markéta Václavíková