Základní škola

V letošním školním roce školu ve Skalici navštěvuje 57 žáků v 1.- 5. ročníku. Škola je organizována jako malotřídní, neúplná škola s 1. – 5. postupným ročníkem. V budově školy probíhá výuka v I., III., IV. a V. třídě, přičemž jsou jednotlivé ročníky vyučovány samostatně. V budově školní družiny je umístěna II. třída, ve které probíhá výuka žáků 2. ročníku. Anglický jazyk stejně jako v minulém roce učíme děleně po ročnících od 1. ročníku. V 5. ročníku je výuka i letos posílena o jednu hodinu, na čtyři vyučovací hodiny týdně.

Pedagogičtí zaměstnanci

Ředitelka školy: Mgr. Denisa Rožnovská Rojíčková 603 116 659
Třídní učitelka 1. ročníku: Mgr. Dagmar Lokayová
Zástupce ředitelky školy a třídní učitelka 2. ročníku: Mgr. Nikola Alfery Kovalová
Třídní učitelka 3. ročníku: Ing., Mgr. Zdeňka Mojdlová
Třídní učitelka 4. ročníku: Mgr. Jana Koziorková
Speciální pedagog a třídní učitelka 5. ročníku: Mgr. Markéta Václavíková
Školní asistentka pro ZŠ: Ivana Žižková, DiS

Administrativní pracovnice: Dana Skotnicová 775 878 577

Žáci po absolvování naší školy pokračují ve školní docházce na Základní škole ve Starém Městě, na 11. ZŠ Jiřího z Poděbrad, 1. ZŠ Petra Bezruče, či jiných školách podle svého výběru.

Naše škola si zakládá na úzké spolupráci s naší mateřskou školou. Snažíme se o co nejširší propojení , aby přechod ze školky do školy byl naprosto přirozený.

Nabízíme dětem také možnosti mimoškolních aktivit. Letos si děti vybírají z těchto kroužků:

  • Programování
  • Sportovní hry (3.-5. ročník)
  • Pokusy
  • Keramika
  • Náboženství
  • Hra na klavír
  • Taneční kroužek

Pozornost věnujeme samozřejmě i dětem se specifickými poruchami učení a vadami řeči. Úzce spolupracujeme s PPP ve Frýdku-Místku a Ostravě a také s logopedickou ordinací ve Frýdku-Místku.

Škola je vybavena moderním nábytkem, interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači, notebooky, tablety, 3D tiskárnou, pomůckami z oblasti robotiky a dalším.

Pro výuku tělesné výchovy využíváme malou tělocvičnu ve škole, dále tělocvičnu spolku SOKOL a za příznivého počasí školní hřiště, které je zmodernizováno a upraveno podle nejnovějších předpisů a norem.

Magistrát města Frýdku-Místku úzce spolupracuje s vedením školy a snaží se neustále modernizovat budovu školy i její vybavení.