V pondělí 30. října 2023 děti v MŠ navštívili jejich rodinní příslušníci. Přivítali jsme maminky, tatínky, babičky, dědečky, a dokonce i mladší sourozence. Všichni se přišli podívat, jak děti pracují při řízených činnostech a jak dovedou s kamarády rozvinout volnou hru. Děti byly moc rády, že si jejich blízcí našli čas a strávili s nimi dopoledne ve školce. Příbuzní dětí měli pro změnu možnost vidět, že MŠ není pouze o hraní, ale zejména o vzdělávání, které je pro rozvoj dětí nezbytné. Byli jsme rádi, že se k nám naši milí hosté přidali a zúčastnili se výchovně vzdělávacího procesu, zejména pohybových aktivit.