Děti z MŠ zhlédly v pátek 8. září 2023 zábavné interaktivní divadelní představení s názvem „Jak králík zachránil babičku“. Králíček s dětmi mimo jiné procvičil dovednost dětí poznávat a pojmenovat barvy, počítat, orientovat se v prostoru a také paměťové dovednosti. Děti si taktéž připomněly základy slušného chování a důležitosti pěstování vřelých mezilidských vztahů. Společně si děti zpívaly, říkaly si básničky, odpovídaly na záludné hádanky a hlavně se stále dobře bavily. Představení bylo nejen zábavné a poutavé, ale zároveň poučné a děti nakonec své libé dojmy stvrdily silným potleskem.