Ve středu 1. března 2023 bylo pro děti z MŠ připraveno loutkové divadelní představení s pohádkou „O Šípkové Růžence“.  Pohádkou nás provázel vypravěč pohádek pan Daniel Taraba se svou kytarou a loutkami. Divadlo probíhalo ve třídě Zajíčků, kde se sešly všechny děti. Z pohádky „O Šípkové Růžence“ byly děti nadšené! I ti nejmenší sledovali s napětím děj a živě reagovaly. Některé děti byly vyzvány vypravěčem, aby se do děje pohádky aktivně zapojily. A tak ztvárnily například roli zahradníka aj. Pohádka děti utvrdila v tom, že dobro vždy zvítězí nad zlem, a že i ta nejhorší sudba může být přemožena láskou. Díky citlivému vnímání dětských projevů pan Taraba střídal průběh pohádkového děje s tanečky při kytaře, při kterých se děti mohly na chvilku uvolnit a rozhýbat. Po skončení pohádky si děti mohly za odměnu loutky pohladit.