Začala nám škola a my jsme u nás přivítali první návštěvu. V pátek 8. září 2023 nás totiž přišli pozdravit místní dobrovolní hasiči. Povyprávěli nám o své práci, a dokonce nás vzali na prohlídku místní hasičské stanice. Během dopoledne jsme si tak mohli prohlédnout i jejich velkou sbírku ocenění a pohárů, naučili jsme se vázat hned dva uzly a vyzkoušeli jsme si, jak těžká tato práce je. Vydařené dopoledne jsme nakonec zakončili procházkou po Skalici.