EU peníze školám

Matematika – procvičování a upevňování učiva v průběhu školního roku u žáků 1. a 2. ročníku – sčítání a odčítání do 20 bez přechodu a s přechodem desítky, sčítání a odčítání do 100 – různé typy příklady, řešení slovních úloh různého typu, násobení a dělení čísly 0 – 5 (20 materiálů připravených pro žáky 1. ročníku a 20 materiálů pro žáky 2. ročníku)

Prvouka – téma sady – upevňování učiva v průběhu školního roku u žáků 2. ročníku alternativní formou, náměty na testování žáků. Celá sada obsahuje celkem 40 pracovních listů se zaměřením na opakování a prohlubování probíraného učiva. Zpestřením jsou hádanky, křížovky a rébusy.

Český jazyk – procvičování mluvnického učiva ve 4. a 5. ročníku netradiční formou, náměty na prověřování znalostí žáků v 5. ročníku (36 materiálů pro žáky 4. ročníku a 36 pro žáky 5. ročníku)

Pokud budete mít zájem o některý z materiálů (viz seznamy sad materiálů), napište na adresu zs.skalice@skolaskalice.cz. Vybrané materiály Vám poskytneme.