FM - education

Za přispění finančních prostředků z projektu byla škola vybavena, dataprojektory a interaktivní tabulí.