Mateřská škola v pátek 13. května 2022 přivítala vzácnou návštěvu. Setkání se uskutečnilo na školní zahradě, za krásného slunečného dopoledne. Pozvání přijala paní Jolana Míčková s dcerou Katkou a nechyběli ani koníci Amálka, Dukáty a Demi. Dětičky byly motivovány tématem o zvířátkách na statku, kterému se v daném týdnu věnovaly. Nyní, měly možnost pomoci prožitkového učení získat nové informace o životě koní. Seznámily se, jak o koně pečovat, co mají či nemají rádi, jak k nim přistupovat a na co si dávat pozor z jejich chování. Děti si koníky vodily, vyzkoušely si hřebelcování. Odměnou pro děti byla samotná jízda na koníkovi. Děkujeme paní Jolaně s dcerou Katkou za poučné a zábavné dopoledne. Děti si dopoledne moc užily a byly plné dojmů a nových znalostí o koních.