Ve středu 19. ledna 2022 jsme v MŠ opět přivítali divadélko „Vyprávěč pohádek“ s pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Děti se pomocí vtipného vyprávění dozvěděly, jak moc je důležité, nebýt sám, mít kolem sebe lidi, na které se mohu vždy spolehnout, co je opravdové přátelství, jak pomocí odvahy dokážeme překonávat různorodé překážky. Při interaktivní pohádce, měly děti možnost se zapojit do tance, zpěvu, čarování, hádanek a na závěr si prohlédly marionety. Děkujeme divadélku za milou návštěvu a těšíme se na další společné chvíle.