Ve čtvrtek 29. 4. 2022 přijali naše pozvání do školičky Mechulaláci, aby pověděli dětem příběhy z beskydských lesů. Děti se tak pomocí písní přenesly do pohádky. Zhlédly a vyslechly nádherné autorské písně samotných pohádkových postav Mechulaláků. S chutí, zájmem a dětskou zvídavostí se zapojily do interaktivního hudebního programu, při kterém si zopakovaly roční období. Představení se dětem moc líbilo.

My touto cestou moc děkujeme za milou návštěvu a těšíme se na další společné setkání v naší školičce.