V úterý 12. března děti v MŠ navštívila paní Gavlasová se svými “muzikohrátkami”. Děti si poslechly zvuky různých exotických hudebních nástrojů, společně si zabubnovaly na bubínky a zacinkaly na tibetskou mísu. Děti se během muzikoterapie pěkně uvolnily a daly průchod svému citu pro hudbu a rytmus. Už teď se moc těšíme na další setkání v dubnu.