Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt „Šíření příkladů dobré praxe ZŠ a MŠ Nošovice“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012369

Naše škola se účastní, spolu s níže uvedenými školami, projektu v rámci Výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II), který je zaměřen na šíření příkladů dobré praxe v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce. Projekt byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších a získal z  OP VVV finanční prostředky v celkové výši 7 184 762,50 Kč. Mateřské školy budou vybaveny nejmodernější technikou – digitální minikatedrou Sweetbox, která nahradí hned několik drahých zařízení, jako je interaktivní tabule, LCD televizi, projektor či herní konzoli. Učitelé ZŠ a MŠ Nošovice a zapojených škol budou intenzivně proškoleni v oblasti zapojování digitálních technologií do výuky. Realizací tohoto projektu bude naplňována dlouhodobá strategie digitálního vzdělávání v ČR.

Realizace projektu byl zahájen 1.12.2019 a plánované aktivity budou probíhat v zapojených školách 24 měsíců. Projekt podpořila Evropská unie.

Školy zapojené do projektu:

Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace

Mateřská škola Frýdek – Místek, Anenská 656, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice, okres Frýdek – Místek, p.o.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Lučina, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Kozlovice, příspěvková organizace

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště

Základní škola a Mateřská škola Bruzovice