Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

výzva č.  20_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3

Název projektu: Inkluze III v ZŠ a MŠ Skalice

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/20735

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2021

Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

Délka realizace: 22 měsíců

Výše podpory: 544 106,00 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci Výzvy č. 20_20_080 pro Šablony III

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro MŠ: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a kombinací aktivit z těchto oblastí pro ZŠ: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

 

Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání a absolvování projektových dnů.

 

Cílem projektu u ZŠ jsou zejména aktivity ICT ve výuce, a extrakurikulární rozvojové aktivity jako je čtenářský klub, badatel a klub logiky a absolvování projektových dnů.

 

Nastavené šablony MŠ:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Nastavené šablony ZŠ:

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky

 

Čtenářský klub, badatel, klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem je realizace klubů pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.

 

Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.