OPVK Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výzva č. 51
ICT jako nástroj inovace výuky.

Cílem projektu bylo zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků pomocí realizace 7 klíčových aktivit. Klíčové aktivity obsahovaly  nejen klasické prezenční vzdělávání, ale i tvorbu e-learningových podpor prezenčního vzdělávání a webové aplikace, pomocí kterých si cílová skupina – pedagogové zapojených škol, bude vzájemně vyměňovat zkušenosti, komunikovat spolu a spolupracovat se svými mentory. Z finančních prostředků projektu byly zakoupeny čtyři netbooky.