OPVK Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výzva č. 57

  • Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce s využitím ICT formou blended-learningu
  • Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žákův anglickém jazyce formou blended – learningu
  • Naše škola se zapojila do této výzvy, aby prohloubila a vylepšila znalosti anglického jazyka u žáků i učitelů