Ve čtvrtek 14. října 2021 se školní hřiště a zahrada v odpoledních hodinách proměnila v zábavné dopoledne plné úkolů pro chytré hlavičky. Děti si prošly deseti úkoly a šly tak „Po stopách skřítka Podzimníčka“. Úkoly plnily děti ze školky, ale také děti ze školy. Zopakovaly si tak hlavní  prvky podzimu, skládaly slovo podzim, určovaly počet slabik při rytmizaci, počáteční a koncovou hlásku, třídily ovoce a zeleninu s pojmenováním, určovaly exotické ovoce, procvičily si prostorovou orientaci při chůzi a skoku, uspávaly skřítka Podzimníčka v slalomu, pojmenovaly a vyhledávaly podzimní plodiny (šiška, mech, šípek, jeřabina…), zopakovaly si barvičky při otiskování listí na oblečení skřítka, sestavovaly posloupnost pohádky „O veliké řepě“, kde určovaly první, poslední, hned za a hned před – postavy z pohádky, zdokonalovaly se v hodu na cíl při shazování kelímků, při provlékání provázků a přišívaní jablíček a hrušek si procvičily jemnou motoriku, vyzkoušely si sázení a vykopávání brambor s určováním počtů. Děti si užily spousty legrace a za splnění úkolů dostaly medaili a sladkou odměnu. Soutěže je velice bavily a nám bylo velkou odměnou vidět jejich rozzářené tvářičky.