Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

CZ.02.3.68/0.0./0.0/
16_0000660
Je spolufinancován EU

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů.