V pátek 11. března 2022 jsme navštívili městskou knihovnu v Místku. V dětském oddělení na nás čekaly paní knihovnice a s úsměvem nás velmi mile přivítaly. Dětem vše ukázaly a vysvětlily. Děti se tak již ve školce dozvěděly, co je pohádka, bajka, pohádková bytost, dobro a zlo, jak to chodí v knihovně, jaký rozdíl je mezi knihovnou, knihkupectvím, antikvariátem, jak se o knihy pečuje, co je to ilustrace, ilustrátor, spisovatel a podobně, za což dostaly velkou pochvalu od paní knihovnice za veškeré vědomosti. Děti se pečlivě připravovaly na návštěvu knihovny po celý čtrnáctidenní blok. Ve školce rozvinuly hru na knihovnu a knihkupectví, dramatizovaly pohádky, vytvořily si hrady, loutky, samy vyvozovaly poučení z pohádek. Návštěva se vydařila a dětem se v knihovně velice líbilo. Velkým dobrodružstvím pro děti byla už jen jízda autobusem. Dle slov dětiček, to pro ně byl nejlepší den, a již se těší na další dobrodružství v MŠ.