V pátek 13. května 2022 se děti základní školy zúčastnily lekce preventivného programu. Ti mladší z nich se věnovali tématu „Táhneme za jeden provaz“, během kterého se zapojily do řady zajímavých aktivit a povídali si o tom, jak se k sobě chovat, pomáhat si a vzájemně se respektovat. Starší děti se pak krom podobných oblastí společně zaměřily také na problematiku bezpečí na internetu a kyberšikany. Dopoledne bylo velmi vydařené, všichni se do práce aktivně začlenili a my věříme, že pro všechny bylo velkým přínosem.