Den svatého Václava

První část – děti se rozdělily do skupin. Dostaly křížovku, kde otázky ke křížovce byly rozmístěné po zahradě a měly také nápovědu.

Druhá část – všechny skupiny si to kontrolovaly.

Třetí část – děti si vyráběly papírovou korunu.

Čtvrtá část – děti se dívaly na krátký film o svatém Václavu.

Pátá část – děti si ve skupinkách vyhledávaly informace o svatováclavské koruně.

Max Adamčík, 4. ročník

 

Dnes jsme plnili otázky o svatém Václavovi a psali jsme je do tajenky. Za odměnu jsme si vyrobili papírovou korunu ozdobenou třpytkami. Potom jsme se podívali na pohádku o svatém Václavovi. Po pohádce jsme se rozdělili do dvojic a na počítačích jsme vytvořili referát o svatém Václavovi. Někteří potom psali dopis Václavovi.

Alžběta Kocourková, 5. ročník