Ve čtvrtek 15. prosince 2022 se jely děti ze školní družiny podívat do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Navštívili valašskou dědinu, ve které měli možnost nahlédnout do osmi chaloupek a vrátit se tak časem o celých 150 let. V první z nich se děti dozvěděly, jak a proč se odlévá olovo, ve druhé se podívaly na zdobení perníčků a poté navštívily jubilejní školu z Velkých Karlovic. Další zastávkou byla chaloupka bohatého sedláka, kde se pekly vánočky. V poslední chaloupce školáci dostali tradiční oplatky, perníčky a čaj z devatera bylin, který je v osadě sbírán celoročně. Cestou mezi chaloupkami výletníci narazili také na Mikuláše a čerta, kterým zazpívali koledy. Za odměnu děti dostaly sušená jablíčka. Závěr odpolední prohlídky patřil obchůdku se suvenýry, ve kterém si děti nakoupily pěkné upomínkové předměty.