Ve čtvrtek dne 8. prosince 2022 děti ze třídy „SOVIČKY“ navštívily restauraci U Bučka, kde při příležitosti blížících se vánočních svátků předvedly místním babičkám a dědečkům pásmo koled, písniček a básniček. Jak dětem, tak i babičkám a dědečkům se tato akce velmi líbila. Děti jako poděkování dostaly odměnu a přislíbily, že se spolu s milým publikem opět uvidí v příštím roce.