Děti ze třídy Soviček v úterý 3. října 2023 navštívili místní knihovnu ve Skalici, kde se zúčastnili první knihovnické lekce s názvem „Barevný podzim“. Pod vedením paní Mgr. Ireny Liberdové se děti zapojily do rozhovorů, seznámily se s podzimními básněmi doprovázenými pohybem, vyslechly si pohádku o myškách, vyrobily si myšičku z papíru a na závěr si mohly prohlédnout knihy dle vlastního výběru. Jako odměnu za jejich pozornost a spolupráci dostaly jablíčko. Dětem se knihovnická lekce moc líbila a už se moc těší na další interaktivní dopoledne v knihovně.

Moc děkujeme milé paní Mgr. Ireně Liberdové, za velmi milé povídání a krásný program pro děti.