I na naší škole zapojujeme do výuky činnosti podporující rozvoj znalostí a dovedností práce s moderními technologiemi. Výuka je tak už od těch nejmenších zpestřována využívání robotických zařízení. Prvňáčci si v hodinách velmi oblíbili především práci s Bee-boty, pomocí kterých mimo jiné rozvíjí logické myšlení, prostorovou představivost a plánování. Malé roboty tak umí naprogramovat při určování počtu prvků, ale i vyprávění pohádkového příběhu.