Po dvoutýdenním povídání o dopravních prostředcích se děti ze třídy Soviček vydaly v pátek 3. května 2024 na výlet autobusem a poté vlakem, aby tak završily a vyzkoušely si, jaké to je plánovat, koupit si jízdenku, vyhledat spoj na tabuli a řídit se daným časem. I když to vypadalo, že nám počasí nebude přát, tak se i přes pár kapiček, které spadly ve Skalici Sovičky vydaly na zastávku autobusu a společně odjely na plánovaný a dětmi tolik očekávaný výlet na Ostravici do Ráje dřevěných soch, kde na nás již čekalo sluníčko. Výletníci se seznámily s čekárnou, podchodem, nástupištěm a průvodčím. Sochy byly krásné, děti měly za úkol vyhledat zvířátka ze statku, ZOO, vodní živočichy mezi danými sochami. Měly také možnost pozorovat živé králíčky a morčátko, společně jsme napsali do návštěvní knihy, kde jsme se všichni podepsali. Poté jsme navštívili místní hřiště, kde se dětičky do sytosti vydováděly. Na závěr jsme se zastavili do místního krámku, kde si malí výletnici koupili na památku dáreček a již jsme se vydali na cestu směr Skalice. Děti byly moc šikovné, dokázaly se rozdělit, pomoci jeden druhému a chovaly se velmi ohleduplně. Velkou pochvalu mají také rodiče, za skvělou přípravu a vybavení dětí na výlet. Výlet se nám vydařil, dětičky byly moc spokojené a domů si odnášely spousty krásných zážitků.