V úterý 19. dubna 2022 se Sovičky vydaly, na předem domluvenou besedu do knihovny ve Skalici. Paní Mgr. Irena Liberdová, měla pro děti připravené poučné povídání o ekologii. Děti určovaly názvy jarních květin, přiřazovaly barvy kontejnerů k určitému druhu odpadu, poslechly si ekologickou pohádku, zapojily se do obrázkového čtení, vyrobily si jarní strom z recyklovaného papíru, určovaly počty a barvy, procvičily si grafomotorické cvičení, kdy si vytvořily ptačí hnízdo s ptáčkem a vajíčky. Závěr patřil prohlížení zajímavých knih. Děti si besedu s dílničkou moc užily.

Děkujeme milé paní knihovnici a těšíme se na další setkání.