Děti ze třetí třídy byly 8. listopadu 2022 v knihovně na lekci, ve které se dozvěděly zajímavosti o našich nejznámějších ilustrátorech. Už ví, co je to tiráž a jaké informace se v ní dozvědí. Paní knihovnice jim přečetla pohádku Makarony jdou na procházku od Miloše Macourka a děti si zkusily nakreslit ilustraci. V knihovně se nám líbilo a už se těšíme na další lekci.