Dne 29. března 2023 zažily děti v oddělení Zajíčků netradiční dopoledne zaměřené na poznávání včelek a všeho, co se jich týká. Právě z toho důvodu přišly tento den všechny děti ze třídy ve žlutém oblečení.

K bádání využily všechny smysly. Nejprve se seznámily s různými knihami zabývajícími se daným tématem a dozvěděly se, kde včelky žijí, jak jsou důležité, jaký z nich máme užitek a kdo se o ně stará. Měly možnost zblízka prozkoumat svíčku z včelího vosku, ovonět a ochutnat různé druhy medu a vyzkoušet si speciální včelařský oblek chránící před včelím bodnutím, který nám zapůjčily hasičské záchranné složky. Během dopoledne si děti navíc poslechly bzučení včelího roje a samy se poté pokusily zvuky bzučících včel napodobit a vytvořit tak vlastní zvukovou alej, kterou jednotlivě procházely. V závěru projektového dne si děti vyrobily vlastní včelku a na památku na tento den dostaly diplom pilné včelky.