V pátek 10. listopadu 2023 se děti z MŠ vydaly k myslivně ve Skalici, aby donesly krmení pro lesní zvířátka. Nadělily zvěři kaštany, jablíčka, mrkev a další dobroty, aby se zvířata měla na podzim dobře a netrpěla hladem. Na pasece jsme si společně zatancovali na tematické písničky. Nakonec děti zhlédly divadelní představení pohádky “O červené Karkulce a hodném vlkovi” v podání paní učitelek. Některé děti se trochu bály masky vlka, ale po odhalení paní učitelky již strach neměly a osmělily se “vlka” pohladit. Páteční dopoledne tak uteklo jako voda a spokojené děti se vrátily do MŠ, kde si pochutnaly na vydatném obědě.