V úterý 17. května 2022 se v kulturním domě ve Skalici konalo vystoupení dětí základní školy ke Dni matek, na které všichni školáci dlouho a poctivě trénovali. Během zhruba hodinového představení se se svými čísly představily děti všech ročníků, a tak si maminky, spolu s ostatními milými diváky, mohly naplno užít beruškový taneček prvňáčků, operku O červené Karkulce v podání dětí druhého ročníku, divadélko O koťátku, které zapomnělo mňoukat, na které se letos zaměřili třeťáčci, vtipnou scénku poukazující na život v minulosti a přítomnosti, kterou si připravily děti čtvrté třídy a také krásnou scénku páťáčků, kteří v samotném závěru celého vystoupení poděkovali maminkám za vše, co pro své děti dělají, a kteří se při této příležitosti také rozloučili s naší školou. Všem dětem a samozřejmě také divákům děkujeme za příjemně prožité odpoledne!