Dne 22. března 2023 jsem se zúčastnili výtvarné soutěže školních družin na základní školy Elišky Krásnohorské. Z každého ročníku byl vybrán jeden žák. Za první třídu se soutěže zúčastnila Julinka Buroňová, za druhou třídu Miya Vyvialová, třetí třídu reprezentovala Valinka Nekorancová, která nakonec v soutěži získala krásné druhé místo, ze čtvrté třídy jela Alžbětka Kocourková a z páté třídy se zúčastnil Štěpánek Merta. Téma vylosované dětmi bylo „Strašidla a bubáci“. Atmosféra na soutěži byla příjemná, děti si během malování povídaly. S tématem byli všichni spokojeni, děti mohly zapojit svou fantazii a všechny obrázky byly krásně barevné a povedené.