V pátek 14. června 2024 jsme v 15:30 zahájili naši první Zahradní slavnost. Odpolední program zahrnoval pasování předškoláků na školáky a slavnostní vyřazení páťáků, kteří se loučili se svou první etapou školní docházky. Nejen pro děti byl připraven bohatý doprovodný program, který všechny zabavil na celé odpoledne. Děti si barvily trička, plnily řadu drobných úkolů, společně zdobily školní plot, hrály ping pong a zaměstnaly se s garden rondem. Velkou oblibu si získalo také malování na obličej. Pro všechny návštěvníky bylo připraveno výborné občerstvení. Nechybělo opékání párků, které těšilo nejen děti, ale i dospěláky, kteří si rádi poseděli u ohně a užívali si přátelskou atmosféru. Celá akce se nesla v duchu radosti, smíchu a vzájemné sounáležitosti.

Ještě jednou děkujeme místním hasičům za půjčení laviček a stolů, které výrazně přispěly k pohodlí všech přítomných. Velké poděkování patří také místnímu osadnímu výboru za finanční podporu. A samozřejmě děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této akce.

První Zahradní slavnost se vydařila a my se už teď těšíme na další ročník, který doufejme přinese stejně krásné a nezapomenutelné zážitky.