V úterý 14. dubna 2022 proběhl na naší kole zápis dětí do 1. třídy, během kterého budoucí prvňáčci prokázali své schopnosti a dovednosti v celé řadě různých úkolů a aktivit. Hned v úvodu děti získaly vlastní amulet, se kterým po celou dobu pracovaly a který jim a také jejich rodičům posloužil jako zpětná vazba k vypracovaným úkolům zahrnujícím poznávání tvarů a barev, dokreslování, orientaci v prostoru ale například i zavazování botiček či práci s pohádkou. Za svou práci byly děti odměněny hromadou dárečků, a to včetně spirografů vyrobených na naší školní 3D tiskárně.

Věříme, že naše společné setkání bylo pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče stejně příjemné jako pro nás a na budoucí školáky už se moc těšíme!