V pondělí 17. dubna 2023 se na naší škole konal zápis do 1. třídy. Od půl druhé tak do dvou připravených tříd přicházeli malí předškoláci v doprovodu rodinných příslušníků, aby ukázali, co všechno už umí. Na děti čekala celá řada nejrůznějších úkolů, které měly prověřit, zda jsou „skoro“ školáci skutečně připraveni zasednou do lavic. Budoucím prvňáčkům byly v závěru předány malé dárečky a upomínky na jejich velký den. A my jim ze srdce přejeme, aby jejich cesta ke vzdělání byla velkou a radostnou hrou plnou úspěchů a nových nezapomenutelných zážitků!

Pro školní rok 2023/2024 byly přijaty děti s těmito registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 18.