Děti přišly do školičky s velkým úsměvem a očekáváním, co je tento rok bude čekat.

Seznámily se jak s novými kamarády i paními učitelkami, tak s prostory školky, jídelny, tělocvičny a se zahradou. Adaptace u nově příchozích dětí proběhla nad očekávání velmi poklidně.