Ve středu 7. září 2022 bylo pro děti v mateřské školce připraveno divadélko s pohádkou “O CHYTRÉ PRINCEZNĚ”. Do interaktivního divadla se děti s chutí zapojily – zpívaly, tancovaly, rytmizovaly a dozvěděly se tak, jak je důležité nebýt hloupý. Dětem se divadlo moc líbilo a všichni se těšíme na další setkání.