Ve třídě Soviček jsme na podzim rozjeli projekt s názvem „Zlatý brouček u Soviček”.

Děti mají tak možnost na víkend broučka přinést domů a v pondělí jej opět přinést do MŠ s krátkým textem, obrázkem, či povídáním, co s broučkem zažily. Děti poté o svých zážitcích vyprávějí ostatním dětem ve třídě.

Děkujeme moc rodičům za zpětnou vazbu a sdílení radostí dětí.

Projektem u dětí rozvíjíme představivost, zodpovědnost, ohleduplnost, tvořivost a komunikační dovednosti.