Zápis do 1. třídy

INFORMACE K ZÁPISU

 

Registrovat se lze pouze v termínu od 18. 3. 2024 od 8:00 do 12. 4. 2024 do 15:00! Mimo tento termín je systém nefunkční.

 

JAK POSTUPOVAT PŘI REGISTRACI A REZERVACI TERMÍNU ZÁPISU

 1. Kliknutím na tlačítko Přihláška do 1. třídy a registrace termínu se otevře elektronická „Přihláška do 1. ročníku ZŠ“.

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsfmskalice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40833

 1. Přihlášku celou vyplňte a pokračujte na výběr termínu stisknutím tlačítka “Potvrdit a přejít na výběr termínu”. Po kliknutí se zobrazí možnosti výběru termínu a času samotného zápisu. Vámi obsazený termín se zabarví zeleně. Po zvolení volného termínu klikněte na tlačítko „Dokončit registraci“, čímž dojde k odeslání dat škole.
 2. Na e-mailovou adresu rodiče zadanou při registraci přijde po úspěšné registraci e-mail s potvrzením termínu a přiděleným registračním číslem přihlášky. Tato přihláška je pouze pro vnitřní potřeby školy, není třeba ji vytisknout.

Pamatujte si registrační číslo svého dítěte, pod tímto číslem bude vedeno v seznamu přijatých žáků.

 

KDY A KDE PROBĚHNE ZÁPIS

Zápis bude probíhat dne 15. 4. 2024 od 13:30 do 17:00 ve dvou třídách hlavní budovy školy.

 

FORMULÁŘE NUTNÉ K ZÁPISU – K VYPLNĚNÍ A VYTIŠTĚNÍ

Pro urychlení samotného zápisu doporučujeme vyplnění a vytištění těchto formulářů:

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání = Přihláška (bude vygenerována po úspěšném dokončení registrace)
 2. Zápisní list
 3. popř. Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Formuláře lze:

 • vyplnit buď přímo v počítači, vytisknout a vyplněné přinést k zápisu;
 • vytisknout prázdné formuláře, čitelně vyplnit hůlkovým písmem a přinést k zápisu;
 • vyzvednout v den zápisu ve škole a na místě čitelně vyplnit hůlkovým písmem.

 

Zákonní zástupci, kteří uvažují u svého dítěte o odkladu školní docházky (nebo předčasném nástupu), by měli již u zápisu předložit zprávu s doporučením z příslušného školského poradenského zařízení a současně doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dva dokumenty jsou nezbytné pro udělení odkladu (nebo předčasném nástupu) povinné školní docházky o 1 rok. Pokud je nebudou mít zákonní zástupci vyřízené, budou o ně muset zažádat dodatečně.

DŮLEŽITÉ: Na formuláře uvádějte datum 15. 4. 2024, tedy datum Vámi zarezervovaného a potvrzeného termínu zápisu v elektronickém rezervačním systému.

Vyplněné formuláře pak jen předložíte ke kontrole u zápisu spolu:

 • s dokladem totožnosti zákonného zástupce;
 • s rodným listem dítěte.

Seznam přijatých i nepřijatých žáků bude zveřejněn pod registračními čísly na webových stránkách školy.

 

Děkujeme Vám za spolupráci a doufáme, že registrace termínu a čas věnovaný vyplnění nezbytných formulářů v klidu domova Vám zkrátí dobu zápisu na minimum.

V případě nejasností Vám rádi poskytneme další informace a rady, a to buď na tel. čísle 725 475 303 nebo e-mailové adrese zs.zastupce@skolaskalice.cz.