Mateřinka na návštěvě v kravíně

V pátek 12. dubna 2024 navštívily děti z mateřinky místní kravín. Po pěší vycházce měly děti možnost vidět dospělé dojnice i čerstvě narozená telátka. Odvážnější děti si zvířátka také pohladily. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o chodu kravína. Také o tom, kolik péče je potřeba věnovat kravám, než od nich dostaneme čerstvé mlíčko. Návštěva…

Druháčci v knihovně

V úterý 16. dubna 2024 se druháčci vydali do místní knihovny na další lekci. Tentokrát pro ně měla paní knihovnice připraveno povídání o večerníčcích. Během dopoledne si tak školáci zopakovali, co už o krátkých pohádkách znají, seznámili se se jmény jejich ilustrátorů a společně vyluštili několik hádanek. Na památku dostaly děti omalovánku s Večerníčkem. Lekce se nám…

Zápis dětí do 1. třídy

V pondělí 15. dubna 2024 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Během celého odpoledne plnili malí předškoláci řadu nejrůznějších úkolů, které měly prověřit, zda jsou skutečně připraveni zasednou do školních lavic. Po zvládnutí všech úkolů byly děti odměněny několika dárečky a malou zdravou svačinkou. Společně se svými rodiči se mohly navíc vyfotit v našem…

Den vody u Soviček

V páté 22. března 2024 na Den vody se děti ze třídy Soviček vydaly na jízdu autobusem do Místku. Nejprve jsme se zastavili na trhu, kde jsme si prohlédli jarní kytičky, děti si zopakovaly znalosti a určovaly ovoce a zeleninu, dozvěděly se, co je trh, zašli jsme se podívat do galanterie, kde jsme koupili pentličky…

Čtvrťáci se jeli podívat do nemocnice ve Frýdku-Místku

Děti ze čtvrté třídy jely v úterý 12. března do nemocnice ve Frýdku-Místku na výukovou lekci o poskytování první pomoci. V nemocnici nás seznámili s aplikací záchranka. Děti si mohly vyzkoušet obvazovat ránu, použít škrtidlo, resuscitovat figurínu. Na závěr jsme se šli podívat na dětské oddělení, kterým nás provedla příjemná sestřička. Celkově bylo školení poučné, zajímavé, praktické…

Muzikoterapie u Zajíčků a Soviček

V úterý 12. března děti v MŠ navštívila paní Gavlasová se svými “muzikohrátkami”. Děti si poslechly zvuky různých exotických hudebních nástrojů, společně si zabubnovaly na bubínky a zacinkaly na tibetskou mísu. Děti se během muzikoterapie pěkně uvolnily a daly průchod svému citu pro hudbu a rytmus. Už teď se moc těšíme na další setkání v dubnu.

Sovičky- Závěrečná beseda v knihovně

Sovičky se v úterý 5. března 2024 vydaly do knihovny ve Skalici na poslední besedu s paní Mgr. Irenou Liberdovou. Téma bylo věnováno pohádkám a děti si tak zábavnou formou zopakovaly znalosti tradičních českých pohádek. Procvičily si počty, barvy, orientaci v prostoru, soustředěnost při poslechu pohádky, kdy měly navazovat ve vyprávění posloupnosti děje, vyhledávaly rozdíly, co do…

Divadélko O Červené Karkulce

O Karkulce Ve středu 28. 2. 2024 měly děti z MŠ možnost shlédnout divadelní pohádku O Karkulce. Na začátku pohádky se paní divadelnice pokoušela u dětí zjistit, jakou pohádku si pro děti připravila, že si na to nějak nemůže vybavit. Jmenovala nejrůznější české pohádky, ale děti se nedaly zmást a jednoznačně odpověděly, že se jedná o…

Přednáška v MŠ

V pondělí 5. února 2024 naši MŠ navštívila paní školitelka – zdravotnice z organizace Červený kříž. Seznámila děti s druhy záchranných složek a jejich důležitými telefonními kontakty. Děti měly možnost si samy vyzkoušet lepení náplastí, obvazování plyšových medvědů, a dokonce i oživování – masáž srdce na figuríně. Za svou snahu a skvělou spolupráci si děti vysloužily omalovánku,…

Etické dílny pro mladší školáky

V pátek 26. ledna 2024 strávili mladší školáci část dopoledne povídáním o kamarádství a mezilidských vztazích. Preventivní programy – “Buďme kamarádi” a “Jak být dobrým kamarádem” děti zaujal a vedl k zamyšlení, jak se chovat k ostatním a jak zvládat své emoce. Starší školáci se lekce tentokrát s názvem “Jak překonat starosti ve škole?” zúčastní…