Den s rodinou v mateřince

V pondělí 30. října 2023 děti v MŠ navštívili jejich rodinní příslušníci. Přivítali jsme maminky, tatínky, babičky, dědečky, a dokonce i mladší sourozence. Všichni se přišli podívat, jak děti pracují při řízených činnostech a jak dovedou s kamarády rozvinout volnou hru. Děti byly moc rády, že si jejich blízcí našli čas a strávili s nimi dopoledne…

Třeťáčci poznávali Frýdek-Místek

Žáci 3. ročníku navštívili sady Bedřicha Smetany v Místku, kde pro ně frýdeckomístecké „íčko“, v rámci Týdne turistických informačních center, připravilo zábavnou a naučnou stezku. Děti prostřednictvím plnění kvízu získaly informace o památkách a zajímavých místech ve Frýdku-Místku (Faunapark, svatojánská věž, sady B. Smetany, Olešná, frýdecký zámek apod.), zjišťovaly tok řeky Ostravice a také se…

Divadélko v mateřince

V pátek 13. října 2023 děti z MŠ zhlédly pohádku o ztraceném míči. Míček Bumbrlíček žil spokojeným životem u hodné babičky a dědečka. Jednoho dne byl však unesen drakem Hajdalákem z Černého lesa. Babička se společně s dětmi z MŠ vydala míček hledat. K vysvobození Bumbrlíčka napomáhaly děti, jak jen mohly – např. odfoukáváním draka Hajdaláka nebo zpěvem známé písně „Okolo…

Projektový den očima dětí

Den svatého Václava První část – děti se rozdělily do skupin. Dostaly křížovku, kde otázky ke křížovce byly rozmístěné po zahradě a měly také nápovědu. Druhá část – všechny skupiny si to kontrolovaly. Třetí část – děti si vyráběly papírovou korunu. Čtvrtá část – děti se dívaly na krátký film o svatém Václavu. Pátá část…

První knihovnická lekce Soviček

Děti ze třídy Soviček v úterý 3. října 2023 navštívili místní knihovnu ve Skalici, kde se zúčastnili první knihovnické lekce s názvem „Barevný podzim“. Pod vedením paní Mgr. Ireny Liberdové se děti zapojily do rozhovorů, seznámily se s podzimními básněmi doprovázenými pohybem, vyslechly si pohádku o myškách, vyrobily si myšičku z papíru a na závěr si mohly prohlédnout knihy…

Divadélko v mateřince

Děti z MŠ zhlédly v pátek 8. září 2023 zábavné interaktivní divadelní představení s názvem „Jak králík zachránil babičku“. Králíček s dětmi mimo jiné procvičil dovednost dětí poznávat a pojmenovat barvy, počítat, orientovat se v prostoru a také paměťové dovednosti. Děti si taktéž připomněly základy slušného chování a důležitosti pěstování vřelých mezilidských vztahů. Společně si děti zpívaly, říkaly si básničky,…

Dopoledne s hasiči

Začala nám škola a my jsme u nás přivítali první návštěvu. V pátek 8. září 2023 nás totiž přišli pozdravit místní dobrovolní hasiči. Povyprávěli nám o své práci, a dokonce nás vzali na prohlídku místní hasičské stanice. Během dopoledne jsme si tak mohli prohlédnout i jejich velkou sbírku ocenění a pohárů, naučili jsme se vázat hned…

Školní výlet

Ve středu 28. června 2023 se všichni školáci vydali na společný výlet do Olomouce. Nejprve navštívili lanové centrum Proud, kde pro ně byl připraven dvouhodinový program trosečníka Selkirka a profesora Kaliméra. Poté si mohly děti pod dohledem zkušených instruktorů vyzkoušet lezení na vysokých překážkách nebo navštívit herní zónu s mnoha zábavnými prvky. Dopolední program jsme zakončili…

Školkáčci navštívili Faunapark ve Frýdku-Místku

Dne 16. června jsme se s dětmi vydali na dlouho očekávaný výlet do Faunaparku ve Frýdku-Místku. Prosluněné počasí nás provázelo celým dnem. Ve Faunaparku nás přivítala a po celou dobu nás doprovázela paní Gábina Družíková i se svým pejskem, který nese vznešené jméno Dante. Faunapark nabízí návštěvníkům krásnou přírodu uprostřed rušného města a zároveň je i oázou…

Den dětí v mateřské škole

Ve čtvrtek 1. června 2023 mohly děti v mateřské škole vidět pohádku Výprava za ledním medvědem, kterou nám sehrálo divadlo Letadlo. Děti byly do pohádky zábavnou formou vtaženy, mohly zpívat písničky, poznávat stopy zvířat nebo se dokonce stát kapitány, námořníky, plavčíky a průzkumníky. Někteří si zasoutěžili v rychlosti oblékání zimního oblečení. Děti nejvíce upoutaly postavy ledního medvěda,…