Robotika u prvňáčků

I na naší škole zapojujeme do výuky činnosti podporující rozvoj znalostí a dovedností práce s moderními technologiemi. Výuka je tak už od těch nejmenších zpestřována využívání robotických zařízení. Prvňáčci si v hodinách velmi oblíbili především práci s Bee-boty, pomocí kterých mimo jiné rozvíjí logické myšlení, prostorovou představivost a plánování. Malé roboty tak umí naprogramovat při určování počtu prvků,…

Medové snídaně

V pondělí 24. října 2022 se naši školáci zapojili do projektu Medové snídaně, jehož cílem je propagace zdravého životního stylu, správných stravovacích návyků, medu jako potraviny i medu jako léku. Součástí byla i přednáška o historii včelařství, péči o včelstvo, ohrožení včelstev, ale například i o praktických radách, jak postupovat v případě bodnutí včelou. Po načerpání všech…

Svět techniky a děti ze 3. a 4. třídy

Tentokrát navštívili DOV žáci 3. a 4. ročníku. Byl pro nás připraven program, kde se žáci seznámili s historií utajovaných zpráv a s různými druhy šifrování založenými na matematických dovednostech.  Zábavnou formou se naučili kódovat i prolomit tajemství různých šifer. Tento program byl určen žákům vyšších ročníků, přesto nám byl podán tak, abychom z něj měli ten největší užitek.…

Podzimní sportování

V úterý 5. října 2022 se konalo naše Podzimní sportování, kterého se mohli zúčastnit rodiče s dětmi mateřské i základní školy. Během akce děti plnily celou řadu disciplín, mezi kterými nechyběla bramboriáda – párová překážková dráha s bramborami, dýňoslalom – hokejový slalom s látkovou dýní, peckiáda – hod peckami na cíl, moštárna – přenášení jablečné…

Canisterapie v mateřince

V úterý dne 4. října 2022 proběhla v mateřské škole pod záštitou organizace PODANÉ RUCE, z. s. canisterapie.  Přišla nás navštívit fenka labradora Daffné s dvěma dalšími psími slečnami. Daffné ovšem není obyčejnou fenkou, ale certifikovanou canisterapeutkou. Vyjma pohlazení získaly naše děti možnost zjistit, co to obnáší být canisterapeutickým psem, jak probíhá jejich cvičení a jak dokáže dotek…

Beseda s paní doktorkou v mateřince

V pondělí 3. října 2022 proběhla v MŠ beseda s paní doktorkou, která doplnila a obohatila naše vzdělávání tématem „Když jsem zdravý, tak mě všechno baví“. Cílem její návštěvy bylo podpořit děti, aby se v ordinaci nebály. Seznámily se s průběhem ošetření v ordinaci, zopakovaly si pojmy zdraví, vývoj těla, hygiena, sportování. Děti si osvojily dovednosti důležité k podpoře zdraví,…

Září ve školní družině

A máme další školní rok. Do družiny jsme se těšili, hlavně na kamarády. Paní vychovatelky nás seznámily nejen se školním řádem, ale i s nutnými hygienickými návyky, které nás ve škole čekají. Nejvíce jsme se ale těšili na akce naší družiny. Začali jsme týdnem v pohybu.  Přestože nemáme nyní k dispozici hřiště, stačila nám školní zahrada.…

1. a 2. třída ve Světě techniky

Ve čtvrtek 29. 9. 2022 se už podruhé vydala část našich školáků na výlet do Světa techniky. Zatímco byl pro páťáky připraven program s názvem „Proč?“, jehož cílem bylo vzbudit v dětech zvědavost a touhu hledat odpovědi na otázky, jak a proč věci kolem nás fungují, ti nejmladší se věnovali bezpečnosti na silnici, důležitým telefonním číslům,…

Září v mateřince

Děti přišly do školičky s velkým úsměvem a očekáváním, co je tento rok bude čekat. Seznámily se jak s novými kamarády i paními učitelkami, tak s prostory školky, jídelny, tělocvičny a se zahradou. Adaptace u nově příchozích dětí proběhla nad očekávání velmi poklidně.                        …

Divadélko ve školce

Ve středu 7. září 2022 bylo pro děti v mateřské školce připraveno divadélko s pohádkou “O CHYTRÉ PRINCEZNĚ”. Do interaktivního divadla se děti s chutí zapojily – zpívaly, tancovaly, rytmizovaly a dozvěděly se tak, jak je důležité nebýt hloupý. Dětem se divadlo moc líbilo a všichni se těšíme na další setkání.        …